Živočíšna
výroba

Družstvo AGB Beňuš vlastní 400 kusov hovädzieho dobytka a stáda oviec, ktoré prechádzajú prirodzeným chovom.

viac info

Rastlinná
výroba

Družstvo pestuje prevažne plodiny slúžiace na výrobu krmovín pre živočíšnu výrobu (krmná pšenica, miešanky či kukurica na siláž).

viac info

Poľnohospodárske
služby

Obhospodarovať viac ako 1500 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorá leží vo vysokohorskej oblasti, vyžaduje spoľahlivého partnera so spoľahlivou technikou a jej nepretržitý servis.

viac info

Prenájom a výkup
pôdy

Družštvo AGB Benuš vykupuje poľnohospodársku pôdu  s cieľom rozšírenia poľnohospodárskej výroby a chovu zvierat

viac info

Náš príbeh

43 rokov hospodárenia

AGB Beňuš, družsvo vzniklo v roku 1972 ako Jednotné roľnícke družstvo s viac ako 200 členmi.
Za túto dlhú dobu sa pretransformovalo na moderné družstvo,
prihliadajúce na súčasné trendy v poľnohospodárstve.

kontaktovať

Hospodárstvo v prírode Nízkych Tatier

Pôsobíme v Horehronskom regióne, na dvoch hospodárskych dvoroch.
Jeden leží v obci Braväcovo a druhý sa nachádza v obci Beňuš, v okolí krásnej prírody Nízkych Tatier. Obhospodarujeme okolo 1 500 ha poľnohospodárskej pôdy, ktorá leží vo vysokohorskej oblasti.

kontaktovať

Poctivý prístup k práci aj životu

Zameriavame sa na poctivú poľnohospodársku výrobu a prirodzený chov
hovädzieho dobytka a oviec, ktoré chováme vo voľne sa pohybujúcich
stádach na rozľahlých pastvinách.

kontaktovať

Pomáhame aj ostatným

Pracujeme efektívne a radi prácu zjednodušíme aj okolitým družstvám a farmárom.
Špecializujeme sa na poskytovanie kompletných poľnohospodárskych
služieb s vysoko špičkovou technikou.

kontaktovať

Ponuka práce

Rozvíjame sa a hľadáme zodpovedných ľudí s chuťou pracovať v novom – modernom poľnohospodárstve.

Názvy pozícii, ktoré obsadzujeme:

Neváhajte nás kontaktovať
na tel. čísle +421 48 6198 156 alebo
zašlite váš životopis na email druzstvo@agbbenus.sk

Kontakt

Zavolajte na
+421 48 6198 156

Napíšte e-mail
druzstvo@agbbenus.sk

Alebo vyplňte
kontaktný formulár


Pozrieť v google maps

AGB Beňuš, družstvo

976 64 Beňuš
IČO: 00 220 451
IČ DPH: SK2020458638
fax: +421 48 6198 176

Mgr. Jozef Kanoš
predseda predstavenstva
e-mail: predseda@agbbenus.sk
tel. +421 915 857 301

 

Alena Škantárová
Sekretariát
e-mail: sekretariat@agbbenus.sk
tel. +421 48 6198 156
 

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 1148347005/1111
IBAN: SK66 1111 0000 0011 4834 7005

Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2628054169/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2805 4169

 

Spoločnosť zapísaná
v OR OS Banská Bystrica, oddiel:

Dr, vložka č.: 302/S
Zastúpená:
Mgr. Jozef Kanoš, predseda predstavenstva

Spolupracujeme:

smartfarm


Kontaktný formulár