Rastlinná výroba

späť na Úvod

Družstvo pestuje prevažne plodiny slúžiace na výrobu krmovín pre živočíšnu výrobu (krmná pšenica, miešanky či kukurica na siláž). V rastlinnej výrobe sa sústreďujeme na výrobu ďatelinotrávy, trávnych senáží, kukuričnej siláže, sena a slamy. Okrem tohto pestujeme aj kŕmnu pšenicu nielen pre naše zvieratá.

Intenzívne prisievame horské lúky a trvalotrávne porasty a každoročne revitalizujeme  poľnohospodárske pozemky. V oblasti revitalizácie krajiny spolupracujeme s Národným poľnohospodárskym centrom NPPC Nitra a Výskumným ústavom horských lúk a pasienkov v Banskej Bystrici.

Za účelom rozšírenia výmery obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy prečisťujeme neinvazívne rastliny, dreviny a samonálety. Naši interní a externí zamestnanci vykonávajú všetky postupy na pôde s čo najvyššou starostlivosťou o životné prostredie v intenciách správnej farmárskej praxe.

V prípade záujmu o naše služby nás prosím neváhajte kontaktovať.

kontaktovať