Živočíšna výroba

späť na Úvod

Družstvo AGB Beňuš vlastní 400 kusov hovädzieho dobytka a stáda oviec, ktoré prechádzajú prirodzeným chovom. Počas pastevnej sezóny sa zvieratá zdržiavajú na pasienkoch, pláňach a pastvinách vo voľne sa pohybujúcich stádach.

Prirodzený chov v prírode sa odzrkadľuje aj na hlavnom zdroje príjmov družstva, ktorým je poľnohospodárska prvovýroba. Denne vyprodukujeme 2500 l mlieka.
S priemernou úžitkovosťou 6076 litrov sme získali 2. miesto vo Výsledkoch kontrol úžitkovosti hovädzieho dobytka v Slovenskej republike za rok 2014/2015.

Zaoberáme sa kompletnou rekonštrukciou uskladňovacích kapacít a technológií s prihliadnutím na čo najlepší zdravotný stav zvierat a welfare.
Medzi plemená, ktoré chováme, patria:
OVCE – Zušlachtilá valaška a Cigája
KRAVY – Slovenské strakaté a Limousine

Venujeme sa aj predaju hovädzieho dobytka, odpredávaniu odstavených býkov, predaju brakovaných kráv a predaju jatočných jahniat.

Ovčie mlieko priamo spracovávame a vyrábame vynikajúci ovčí syr a ovčie výrobky, ktoré v blízkej budúcnosti plánujeme rozšíriť.

V prípade záujmu o naše služby nás prosím neváhajte kontaktovať.

kontaktovať